Regulamin Klubu Sportowego Spin  na czas epidemii COVID-19:

1. Rezerwacje piłki i kortów  dokonać można tylko:  telefonicznie w godzinach otwarcia klubu nr tel. 608 67 67 00,  lub on- Line. www.spinklub.pl  tak by pobyt w klubie ograniczyć do gry na kortach , boisku . Preferowana jest płatność kartą.

2. Przy wejściu do obiektu oraz na każdym korcie , boisku znajdują się płyny do dezynfekcji oraz regulamin i wytyczne nowych przepisów sanitarnych obowiązujących na terenie Klubu Sportowego SPIN. Dla bezpieczeństwa Własnego oraz innych graczy zachowaj najwyższe standardy higieny.

3. Prosimy zachowanie właściwego dystansu między zawodnikami, przy zmianie stron (rekomendowana gra bez zmiany stron), jak i w przerwach pomiędzy gemami, ustawienie ławek dla grających

w odległości min. 5 m. – TENIS.

4. Gra tylko własnymi, oznaczonymi piłkami, tak by wyeliminować dotykanie nie swoich piłek, zbieranie piłek za pomocą tuby TENIS.  Dezynfekowanie sprzętu i ławeczek za pomocą preparatów dostępnych na każdym korcie , boisku .

5. Zachowanie szacunku wobec przeciwnika, także bez podawania mu ręki uśmiech
i dobre słowo jest wart tyle samo  a może więcej 

6. Wejście i wyjście na korty , boisko  tylko wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym. Wejście głównymi drzwiami, wyjście przez teren zielony nie przechodząc już przez obiekt - niwelując kontakt z kolejnymi graczami.

7. Obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta) do momentu dotarcia do kortu docelowego, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry i opuszczeniu kortu należy ponownie nałożyć maseczkę oraz zachować najwyższe standardy higieny.

8. Przyjście na korty, boisko  w stroju sportowym. Brak możliwości korzystania z szatni
i jej węzła sanitarnego. Dostępne są tylko toalety

9.Dezynfekujemy sprzęt sportowy po każdym użyciu. Przynoś własny sprzęt. Nie wypożyczamy sprzętu sportowego , znaczników.

10. Przychodź na wyznaczoną godzinę ! Pobyt w klubie ograniczony jest tylko do gry. Na obiekcie sportowym mogą przebywać tylko osoby które uprawiają aktywność sportową.

11. Zachowujemy reżim sanitarny obowiązujący w przestrzeni publicznej – pamiętaj o zachowaniu dystansu i odległości od graczy , trenera, pracowników.

 

Klub Sportowy Spin podnosi standardy higieny i dezynfekcji zwiększając do maksimum Wasze bezpieczeństwo i komfort. Dołożymy wszelkich starań by chronić zdrowie wasze oraz naszych pracowników .

Prosimy o zachowanie wszystkich wytycznych, ścieżek poruszania się oraz zachowania bezpiecznej odległości od recepcji ,trenerów i sparingpartnerów.

Procedury dla obiektów tenisowych wyznaczone przez PZT w związku z COVID-19:

Dla klubów:
• 4 maja zostaną udostępnione obiekty infrastrukturalne o charakterze otwartym. W przypadku kortów tenisowych zostaną udostępnione obiekty otwarte i półotwarte, czyli konstrukcje umożliwiające wentylację poprzez rozsuwane ściany boczne
• zalecana jest rezerwacja kortów online lub telefonicznie. W innym przypadku recepcja obiektu powinna znajdować się w odległości nie mniejszej niż 30 m od najbliższego kortu
• płatności powinny być dokonywane kartami płatniczymi
• weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt)
• brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC); należy umieścić przy umywalkach instrukcje BHP mycia rąk
• obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
• zalecany jest 15-minutowy bufor czasowy między zakończeniem gry a użyciem kortu przez kolejnych graczy , który powinien zostać wykorzystany na dezynfekcję ławek i bezkontaktową wymianę graczy
• na każdym korcie powinny być udostępnione dozowniki do dezynfekcji rąk (po obu stronach kortu)
• korzystanie tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego, klub nie może prowadzić wypożyczalni sprzętu treningowego
• odległość pomiędzy kortami treningowymi minimum 5 m (licząc między liniami singlowymi). Jeżeli ta odległość nie jest zachowana, to pomiędzy kortami obowiązuje odstęp jednego kortu lub pomiędzy kortami bezwzględnie powinna być siatka oddzielająca sąsiadujące korty
• na korcie należy zachować odległość pomiędzy ławkami min. 5 metrów. Jeżeli to możliwe (utrzymanie właściwej odległości miedzy ławkami z sąsiadujących kortów) sugerujemy ustawienie ławek dla graczy po przeciwnych stronach kortu
• w przypadku opadów deszczu nie ma możliwości wejścia na halę i dokończenia treningu, chyba że obiekt posiada rozsuwane ściany boczne
• na obiekcie, w widocznym miejscu, musi być tablica informacyjna, na której obowiązkowo będą zamieszczone informacje o obowiązujących procedurach (sugerowane umieszczenie przepisów w kilku widocznych miejscach, np. przy każdym wejściu na kort)
• należy określić odrębne drogi przemieszczania się dla graczy wchodzących na korty i schodzących z kortów (gracze powinni wchodzić jedną stroną kortu i wychodzić drugą stroną)
• obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta) do momentu dotarcia do kortu docelowego, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry i opuszczeniu kortu należy ponownie nałożyć maseczkę

Dla graczy:
- amatorzy
• rekomendowane jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
• obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy
• obowiązuje limit czterech osób na kort
• rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.) - obowiązkowe przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry
• piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu
• konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową
• po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się)

- zawodnicy
• obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
• obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast zawodnik przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy
• na korcie mogą przebywać tylko dwie osoby – zawodnik-zawodnik; zawodnik-trener lub maksymalnie dwóch zawodników na korcie i jeden trener. Wzajemne przestrzeganie przez trenera i zawodników odległości – w przerwach min. 2 m; podczas gry 5 m
• sugerowana gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu)
• piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu, graczy i trenera.
• zbieranie piłek tylko przy pomocy tub lub przy użyciu rękawiczek ochronnych (po jednej tubie dla każdej z osób, po grze dezynfekcja tub).
• konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Właściwe i spełniające reguły etykiety na korcie jest np. skinienie głową.
• do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców zawodników – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie. Chyba, że na obiekcie jest możliwe przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określających zachowanie właściwego dystansu społecznego

Zajęcia grupowe w klubie (grupy dziecięce – Tenis10 ):
• zajęcia dla 4-osobowych grup dziecięcych, na korcie może brać udział w treningu maksymalnie czwórka dzieci plus jeden trener (nie na połowie, tylko na obu stronach kortu).
• obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystania z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
• obowiązkowe zasłanianie twarzy (maseczki zakrywające nos i usta) w trakcie zajęć
• piłki zbiera tylko trener tubą z zachowaniem zasad używania tuby , takim jak przy grupach zawodniczych.
• do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie, chyba że na obiekcie jest możliwe przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określających zachowanie właściwej odległości od siebie.

Uprzejmie prosimy o wdrożenie wzajemnej kontroli wśród uczestników zajęć na obiekcie, służącej zachowaniu wymienionych wyżej procedur. Prosimy o logikę w postępowaniu i bezdyskusyjną akceptację wytycznych pracowników obiektów. Mamy nadzieję, że przestrzeganie wytycznych przyczyni się do szybkiego przejścia do kolejnego etapu odmrażania procedur w tej chwili obowiązujących. Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o jak najbardziej uważne zapoznanie się i wdrożenie powyższych procedur na zarządzanych przez Państwa obiektach.

Regulamin korzystania z kortów tenisowych i boiska klubu sportowego Spin:

 

 

Każda osoba korzystająca z kortów / boiska zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

    1.  Osoby przystępujące do gry na korcie/boisku są zobowiązane do zgłoszenia wejścia na teren kortu/boiska w recepcji. Po
        przyjściu do klubu należy dokonać opłaty za korzystanie z kortów/boiska , jak również pozostawienia zastawu (np. karta
        klubowa, karta wstępu lub kaucja ) pobierając kluczyk do szafki , opłata za zgubienie kluczyka wynosi 40 zł.

    2.  Nie wolno korzystać z kortu/boiska bez uiszczenia opłaty.

    3.  Pierwszeństwo korzystania z kortu/boiska mają osoby, które dokonały rezerwacji terminowej.

   4.  Rezerwacji kortu/boiska można dokonać osobiście w recepcji klubu lub telefonicznie: codziennie od poniedziałku do 
        niedzieli w godzinach otwarcia Spin Klubu.

    5.  Osoba posiadająca rezerwację są zobowiązana do powiadomienia o jej anulowaniu z dwudniowym 
        wyprzedzeniem.

    6.  W przypadku nie powiadomienia o anulowaniu rezerwacji w ww. terminie, posiadająca ją osoba jest zobligowana 
        zapłacić jak za korzystanie z kortu/boiska wg obowiązującego cennika.

   7.  Opłaty za kort/boisko/szkółki są pobierane wg cennika.

    8.  Opłaty za stałą rezerwacje i szkółki dla dzieci dokonuje się za miesiąc z góry.

    9.  Na teren kortów wolno wchodzić jedynie w stroju sportowym i obuwiu zamiennym z podeszwą przystosowaną do gry na 
        kortach - podeszwą nie rysującą.

   10. Na teren boiska wolno wchodzić jedynie w stroju sportowym i obuwiu zamiennym.

   11.  Na teren boiska wolno wchodzić jedynie w obuwiu zamiennym z podeszwą przystosowaną do gry na boisku
         - zakaz grania wkorkach

   12.  Na korcie/boisku obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i czystości.

   13.  Na korcie/boisku obowiązuje całkowity zakaz:

wchodzenia na teren kortów w obuwiu brudnym z kortów ceglanych.
używania piłek tenisowych brudnych z kortów ceglanych
palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych
uczestnictwa w zajęciach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
wnoszenia szklanych opakowań
używania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem
wprowadzania zwierząt
    14.  Odpowiedzialność za szkody poczynione na terenie kortów tenisowych/boiska ponosi użytkownik. Klub nie ponosi
          odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni , na kortach i na boisku.

    15.  Osoby korzystające z kortów/boiska oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń
          fizycznych i korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność.

    16.  W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych należy 
          poinformować o tym instruktora przed zajęciami. Klub zaleca przeprowadzanie badań kontrolnych.

    17.  Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki, które nie są zamknięte w szafkach

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi prosimy zgłaszać w recepcji SPINKLUBU.

SPRAWDŹ
NASZE PROMOCJE!

Zarezerwuj
kort!

Zarezerwuj
halę!

Kontakt

Masz pytania?
Skontaktuj sie z nami!

Rzeszów, ul. Morelowa 41,
(przy Oś. Baranówka 4)