KLUB SPIN honoruje karty:

EMS TRENING ! 25 minut 2 razy w tygodniu
LETNIE CENY TENISA

Regulamin

Regulamin turnieju tenisowego o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa

SPIN KLUB, Rzeszów, Kwiecień 2012

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Zakres działania
   Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą Turnieju tenisowego o Puchar Prezydenta miasta Rzeszowa rozgrywanego na kortach Spin Klubu.
  2. Kategorie wiekowe Panów
   Gra pojedyncza: OPEN, +40,
  3. Warunki uczestnictwa
   Zawodnik „atp” – każda osoba grająca w tenisa:
   1. która nie jest aktualnie i nie była klasyfikowana w ciągu ostatnich 15 lat na listach seniorskich PZT oraz WTA i ATP. Karencja nie dotyczy kategorii wiekowych turniejów ITF Seniors rozgrywanych w Polsce oraz kategorii wiekowych Mistrzostw Polski „atp”. W obu przypadkach jedynym kryterium dopuszczenia do turnieju jest ukończenie min. 35-tego roku życia (decyduje rok urodzenia).
    W kategorii +40 i starszych o możliwości udziału w turnieju „atp” decyduje jedynie rok urodzenia.
   2. która nie jest aktualnie i nie była klasyfikowana w ciągu ostatnich 5 lat na listach juniorskich (do lat 14, 16 i 18) PZT, ITF oraz TE wyjątek stanowią osoby, które przystąpiły do programu jako junior i kontynuują w nim udział.
   3. która nigdy nie była klasyfikowana na listach rankingowych PZT, ITF, WTA i ATP.

    Każdy zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
  4. Obowiązujące przepisy
   Turniej jest rozgrywany zgodnie z niniejszym regulaminem, Kodeksem Postępowania Zawodnika oraz Przepisami Gry w Tenisa. 
   Uczestnik zgłaszając się do turnieju automatycznie przyjmuje na siebie obowiązek przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.
  5. Zarządzanie turniejem przez Organizatora:
   1. w zakresie regulaminu i przepisów:
    • zatwierdzanie regulaminu i przepisów oraz Kodeksu Postępowania Zawodnika dla potrzeb turnieju;
    • zapewnianie jednolitej wykładni przepisów zawartych w Regulaminie i Kodeksie Postępowania Zawodnika;
    •  podejmowanie decyzji w sprawach spornych nie dotyczących interpretacji przepisów gry w tenisa.
   2. w zakresie finansów:
    • zatwierdzenie wpisowego związanego z organizacją turnieju;
 2. PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI TURNIEJU
  1. Kierownictwo turnieju
   Organizator odpowiada za sprawne, terminowe i zgodne z przepisami przeprowadzenie turnieju.
   Do obowiązków organizatora należy w szczególności:
   • przygotowanie komunikatu turniejowego, w terminie nie później niż 30 dni przed wyznaczoną datą turnieju
   • komunikat powinien zawierać najistotniejsze dane dotyczące turnieju wraz z informacjami o możliwości kontaktowania się telefonicznego i mailowego;
   • rejestracja zgłoszeń do turnieju, ich selekcja, a następnie sporządzenie wstępnej listy uczestników turnieju;
   • sporządzanie, wspólnie z sędzią naczelnym, planu gier na każdy dzień;
  2. Sędzia turnieju
   Do obowiązków sędziego należy w szczególności:
   • nadzorowanie i sprawdzenie przygotowania obiektu do zawodów;
   • dokonywanie ostatecznej weryfikacji zawodników w oparciu o listę zgłoszeń;
   • dokonywanie rozstawienia i losowań w turnieju zgodnie z przepisami PZT;
   • przygotowywanie w porozumieniu z organizatorem planu gier na każdy dzień;
   • nadzorowanie zachowania zawodników oraz osób towarzyszących na obiekcie zgodnie z Kodeksem Postępowania Zawodnika;
   • prawo do usunięcia z obiektu każdej osoby zachowującej się niezgodnie z regulaminem;
   • decydowanie o wszelkich przerwach w grze;
   • wyznaczanie terminu dokończenia meczu;
   • interpretacja przepisów gry w tenisa oraz Kodeksu Postępowania Zawodnika;
    W przypadku braku sędziego z odpowiednimi uprawnieniami, jego obowiązki, poza interpretacją Przepisów gry w tenisa, przejmuje organizator.

Klub Sportowy SPIN

Rzeszów, ul. Morelowa 41, (przy Oś. Baranówka 4)
(+48) 608-67-67-00, (+48) 17 855 47 15
e-mail: info@spinklub.pl

KLUB SPIN honoruje karty:

Projekt i realizacja: Szyler.com, CMS: Zdzislowicz.pl

AKTUALNY GRAFIK FITNESS !!!