REGULAMIN FITNESS

Osoby korzystające z zajęć fitness zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu, a także do kulturalnego zachowania.

    1.  Z zajęć mogą korzystać osoby, które wykupiły jednorazowe wejście na zajęcia lub posiadają ważny karnet , którym może    
         posługiwać się tylko jego właściciel.

    2.  Po  przyjściu do klubu należy zameldować się w recepcji i pozostawić tam karnet na czas ćwiczeń lub wykupić jednorazowe
         wejście.

    3.  Każda osoba korzystająca z zajęć otrzyma kluczyk do szafki w szatni, za który należy zostawić zastaw.

    4.  Do uczestnictwa w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy , a przede wszystkim obuwie zamienne z czystą podeszwą, inne
         od tego, w którym się przyszło do klubu. Ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika i używania płynu   
         dezynfekującego znajdującego  się na sali , do  mat/rowerów  przed zajęciami.

    5.  Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych (od-do) musi być wykorzystany w określonych
         ramach czasowych. Nie ma możliwości jego przedłużenia (niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta).

    6.  W trosce o Państwa bezpieczeństwo wymagamy: punktualnego przyjścia na zajęcia grupowe, uczestnictwa w  zajęciach
         o odpowiednim stopniu zaawansowania; rezygnacji z żucia gumy do żucia, zdjęcia biżuterii.

    7.  Osoby kupujące karnet mają prawo do skorzystania z jednych zajęć fitness w ciągu dnia.

    8.  Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.

    9.  Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych
         i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

  10.  W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy 
          poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

  11.  Klub zaleca przeprowadzanie badań kontrolnych.

  12.  Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających
         oraz w przypadku złego samopoczucia.

  13.  Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych
         przez instruktora bądź obsługę.

  14.  Klub nie odpowiada za brak miejsca na Sali na zajęciach fitness/spin spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób.

  15. .Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki, które nie są zamknięte w szafkach.

  16.  Klient wykupujący karnet fitness akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

  17.  W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet może zostać unieważniony.

Wszelkie uwagi  dotyczące funkcjonowania obiektu i  jego  obsługi  prosimy zgłaszać w recepcji SPINKLUBU.

SPRAWDŹ
NASZE PROMOCJE!

Zarezerwuj
kort!

Zarezerwuj
halę!

Kontakt

Masz pytania?
Skontaktuj sie z nami!

Rzeszów, ul. Morelowa 41,
(przy Oś. Baranówka 4)