Regulamin korzystania z kortów tenisowych i boiska klubu sportowego Spin:

 

Każda osoba korzystająca z kortów / boiska zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

    1.  Osoby przystępujące do gry na korcie/boisku są zobowiązane do zgłoszenia wejścia na teren kortu/boiska w recepcji. Po
        przyjściu do klubu należy dokonać opłaty za korzystanie z kortów/boiska , jak również pozostawienia zastawu (np. karta
        klubowa, karta wstępu lub kaucja ) pobierając kluczyk do szafki , opłata za zgubienie kluczyka wynosi 40 zł.

    2.  Nie wolno korzystać z kortu/boiska bez uiszczenia opłaty.

    3.  Pierwszeństwo korzystania z kortu/boiska mają osoby, które dokonały rezerwacji terminowej.

   4.  Rezerwacji kortu/boiska można dokonać osobiście w recepcji klubu lub telefonicznie: codziennie od poniedziałku do 
        niedzieli w godzinach otwarcia Spin Klubu.

    5.  Osoba posiadająca rezerwację są zobowiązana do powiadomienia o jej anulowaniu z dwudniowym 
        wyprzedzeniem.

    6.  W przypadku nie powiadomienia o anulowaniu rezerwacji w ww. terminie, posiadająca ją osoba jest zobligowana 
        zapłacić jak za korzystanie z kortu/boiska wg obowiązującego cennika.

   7.  Opłaty za kort/boisko/szkółki są pobierane wg cennika.

    8.  Opłaty za stałą rezerwacje i szkółki dla dzieci dokonuje się za miesiąc z góry.

    9.  Na teren kortów wolno wchodzić jedynie w stroju sportowym i obuwiu zamiennym z podeszwą przystosowaną do gry na 
        kortach - podeszwą nie rysującą.

   10. Na teren boiska wolno wchodzić jedynie w stroju sportowym i obuwiu zamiennym.

   11.  Na teren boiska wolno wchodzić jedynie w obuwiu zamiennym z podeszwą przystosowaną do gry na boisku
         - zakaz grania wkorkach

   12.  Na korcie/boisku obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i czystości.

   13.  Na korcie/boisku obowiązuje całkowity zakaz:

              wchodzenia na teren kortów w obuwiu brudnym z kortów ceglanych.
              używania piłek tenisowych brudnych z kortów ceglanych
              palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych
              uczestnictwa w zajęciach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
              wnoszenia szklanych opakowań
              używania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem
              wprowadzania zwierząt.


    14.  Odpowiedzialność za szkody poczynione na terenie kortów tenisowych/boiska ponosi użytkownik. Klub nie ponosi
          odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni , na kortach i na boisku.

    15.  Osoby korzystające z kortów/boiska oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń
          fizycznych i korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność.

    16.  W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych należy 
          poinformować o tym instruktora przed zajęciami. Klub zaleca przeprowadzanie badań kontrolnych.

    17.  Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki, które nie są zamknięte w szafkach

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi prosimy zgłaszać w recepcji SPINKLUBU.

SPRAWDŹ
NASZE PROMOCJE!

Zarezerwuj
kort!

Zarezerwuj
halę!

Kontakt

Masz pytania?
Skontaktuj sie z nami!

Rzeszów, ul. Morelowa 41,
(przy Oś. Baranówka 4)